Home | O nas | Godziny otwarcia | Regulamin | Kontakt
link BEMOWOnews

link zajecia

lista partnerów

logo_ejsak_group

Media i informacje Warszawa

lista partnerów
Regulamin

powrót

 

REGULAMIN SALI ZABAW BAJKOLANDIA

1.       Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 0 lat do lat 12.

2.       Dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą korzystać z konstrukcji zabawowej wyłącznie pod opieką rodziców.

3.       Na konstrukcji jednocześnie może przebywać 60 dzieci (ul. Hawajska 11) i 80 dzieci (ul. Wrocławska 6a).

4.       Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.  

5.       Dzieci poniżej 12-u lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, pozostawienie dziecka bez opieki możliwe jest jedynie po ustaleniu tego faktu z obsługą placówki i za wyraźną jej zgodą.

6.       Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

7.       Potwierdzeniem prawa do przebywania na sali zabaw przez dziecko jest paragon. Prosimy o zachowanie paragonu do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych oraz gości urodzinowych). 

8.       Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę nałożyć folię ochronną na obuwie, bądź zdjąć obuwie. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie obiektu.

9.       Dzieci zdejmują buty przed przejściem przez bramkę wejściową, na Placu Zabaw przebywają tylko w skarpetkach, również latem.

10.   Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Placu Zabaw.

11.   Za bilet zakupiony i nie wykorzystany nie zwracamy pieniędzy.

12.   Klient dokonujący zakupu biletu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Placu Zabaw.

13.   Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

14.   Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały one podstawowych zasad:

•               NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI

•               NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU

•               NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW  (POSIŁKI SPOŻYWAMY PRZY STOLIKACH)

•               ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY - GROŹBA  ZADŁAWIENIA

•               ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ - NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM

•                ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWÄ„ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA ZJEŻDŻALNIE OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.

 

15.   Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Placu Zabaw.

16.   Właściciel oraz personel Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

17.   Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci.

18.   Za rzeczy pozostawione na Placu Zabaw firma nie ponosi odpowiedzialności. 


 
 
DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY !!!

 


REGULAMIN URODZIN1.      Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w sali zabaw BAJKOLANDIA w Warszawie przy ul. Hawajskiej 11 lub przy ul. Wrocławskiej 6a

2.      Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną

3.      Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu ankiety organizacji przyjęcia urodzinowego oraz wpłaceniu zaliczki gotówką lub na konto firmy.

4.      Rezerwacja terminu urodzin bez zaliczki utrzymywana jest do 5 dni.

5.      Zaliczka wpłacona przez zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotna.

6.      Minimalna wysokość zaliczki wynosi 100 PLN, w przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie

7.      Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest oddzielna sala urodzinowa. Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 2 h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).

8.      Wejście dzieci na salę zabaw jest na czas nieograniczony.

9.      Organizator zapewnia osobę do obsługi salki urodzinowej.

10.  Minimalna liczba gości to 8 osób. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej opłaty za 8 dzieci. Powyżej 8 osób opłata za wejściówki pobierana jest tylko za rzeczywistą liczbę przybyłych gości urodzinowych

11.  Dopłata do urodzin, następuje w dniu imprezy, po przybyciu wszystkich dzieci.

12.  W przypadku zamawiania urodzin z Mad Science przy zadeklarowaniu obecności powyżej 20 dzieci Zamawiający zobowiązany jest do opłacenia równowartości deklarowanej liczby gości. W przypadku obecności na imprezie mniejszej liczby gości koszty nie ulegają zmianie.

13.  Organizator zabrania przynoszenia własnego jedzenia na urodziny.

14.  Poczęstunek (zgodny z zawartością wybranego pakietu), który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciasto itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym w naszym barku.

15.  Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.

16.  Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych oraz szampana typu „PICCOLO"

17.  Organizator zezwala na dostarczenie własnego tortu przez Zamawiającego jednak nie ponosi za to odpowiedzialności

18.  Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, tortu należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami.

19.  Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia listy gości najpóźniej jeden dzień przed imprezą.

20.  W przypadku powiększenia listy gości organizator dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

21.  BAJKOLANDIA Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali poza szatnią.

22.  Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 12 roku życia.

23.  Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.

24.  W święta obowiązują ceny weekendowe.

25.  Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do sali zabaw BAJKOLANDIA.

26.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu sali.

27.  Zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej.

28.  Nie prowadzimy rezerwacji stolików dla rodziców dzieci przebywających na urodzinach.

29.  Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

30.  Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie internetowej i placówce stanowią integralną część regulaminu.

31.  Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny regulamin Sali zabaw BAJKOLANDIA